Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Moryń z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz nic w punkcie polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce model ten jest na niesamowicie niskim poziomie, nie można nawet czekać na właściwą pomoc finansową ze perspektywy państwa, jakie nie przeznacza wystarczającej ilości materiałów na opiekę nad takimi osobami.

Zobacz więcej